Geo-Spec

43-460 Wisła

ul. Spacerowa 15

tel.531 038 342

www.geo-spec.pl

biuro@geo-spec.pl

nr rachunku: 39 1050 1096 1000 0097 0316 1647

 

Wszystkie zapytania prosimy kierować  telefonicznie tel. 531 038 342, lub na adres e-mail biuro@geo-spec.pl.

 

 

 

• badania gruntu     • geologia     • ochrona środowiska      • opinia geotechniczna      • dokumentacja

 

• geologia inżynierska     • geotechnika     • pobór próbek     • piezometry          • złoża •      test perkolacyjny

 

• kopaliny     • raporty środowiskowe     • operaty wodnoprawne     • wiercenia     • grunt     • wody podziemne

 

Geo-Spec Mariusz Procner

43-460 Wisła, ul. Spacerowa 15

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342