Masz pytania?

531-038-342

Geologia i Geotechnika

GEO-SPEC.pl

Geologia i Geotechnika

Zajmujemy się wierceniami oraz badaniami gruntów na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz posiadaniu wysokiej klasy sprzętu jesteśmy w stanie obsłużyć różnego rodzaju inwestycje –  począwszy od budynków jednorodzinnych, poprzez budownictwo kubaturowe i przemysłowe, kończąc na inwestycjach liniowych (drogi, koleje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne). Współpracujemy z certyfikowanymi laboratoriami oraz uczelniami wyższymi: Politechniką Śląską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą.

Badania gruntu są bardzo istotne zwłaszcza na terenach górskich, gdzie bardzo często występują osuwiska. Dzięki rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych możliwe jest bezpieczne i ekonomiczne zaprojektowanie obiektu. Bardzo często wykonujemy próbne wiercenia określające możliwości przyszłej zabudowy lub wiercenia przed zakupem działki.

Przykładowe dokumentacje które wykonujemy:

  • Opinia Geotechniczna
  • Opinia O Warunkach Hydrogeologicznych
  • Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego
  • Opis Warunków Gruntowych
  • Projekt Robót Geologicznych
  • Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska
  • Dokumentacja Hydrogeologiczna
  • Dokumentacja Inna
  • Projekt Geotechniczny (część geologiczna)
  • Analiza Stateczności zbocza/skarpy
Scroll to Top