Geo-Spec zajmuje się głównie badaniami gruntów na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, w tym domów jednorodzinnych. Obszar działania firmy to głównie Beskid Śląski - powiaty cieszyński, bielski oraz żywiecki. Region ten jest uważany za szczególnie zagrożony osuwaniem się ziemi, dlatego wykonywanie badań gruntu jest tutaj bardzo istotne.

 

Wykonujemy również prace związane z ochroną środowiska a także geologią złożową i hydrogeologią.

 

Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz niezbędne uprawnienia wymagane prawem.

 

Naszą firmę charakteryzuje pasja, która odzwierciedla się w jakości wykonanych prac.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Badania gruntu

 

Zajmujemy się badaniami gruntów na potrzeby posadowiania obiektów budowlanych

Piaski, żwiry, gliny

 

Dokumentujemy złoża kopalin

Ochrona środowiska

 

Sporządzamy operaty wodnoprawne, raporty środowiskowe, monitorujemy stan wód   podziemnych

 

 

 

• badania gruntu     • geologia     • ochrona środowiska      • opinia geotechniczna      • dokumentacja

 

• geologia inżynierska     • geotechnika     • pobór próbek     • piezometry          • złoża •      test perkolacyjny

 

• kopaliny     • raporty środowiskowe     • operaty wodnoprawne     • wiercenia     • grunt     • wody podziemne

 

Geo-Spec Mariusz Procner

43-460 Wisła, ul. Spacerowa 15

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342