• wysokiej klasy sprzęt biurowy z oprogramowaniem Cad

 

tworzenie dokumentacji, map, przekrojów geologicznych

 

  • oprogramowanie GIS

 

w pracy wykorzystujemy nowoczesne metody teledetekcji pozwalające na bardzo dokładne odwzorowanie powierzchni terenu, pomocne przy różnego rodzaju pracach geologicznych i kartograficznych 

 

 

Posiadamy następujący sprzęt:

 

 

  • wiertnica geologiczna na podwoziu samochodu terenowego typu pick-up, z możliwością wiercenia do głębokości 25m

 

wiertnica pozwala na wjazd nawet w trudno dostępny teren a następnie przeprowadzenie różnego rodzaju wierceń: wierceń obrotowych ślimakiem na sucho, ślimakiem przelotowym, wiercenie w rurach osłonowych, rdzeniowaniem na sucho, próbnikami wciskanymi (m.in typu Shelby), wierceń udarowych.

 

  • sonda dynamiczna lekka DPL (SD-10)

 

wyznaczanie parametrów zagęszczenia gruntów niespoistych

 

  • sonda krzyżakowa SLVT (FVT)

 

pozwala wyznaczyć wytrzymałość gruntu na śninanie in situ, wykorzystywana na zboczach, skarpach, osuwiskach

 

  • ręczny sprzęt do wierceń do głębokości 8m

 

wykorzystywany w przypadku braku możliwości dojazdu wiertnicą i w stosunkowo łatwych warunkach geologicznych

 

  • sprzęt laboratoryjny

 

pozwala na analizy oraz wyznaczenie parametrów geotechnicznych gruntów

 

 

 

 

• badania gruntu     • geologia     • ochrona środowiska      • opinia geotechniczna      • dokumentacja

 

• geologia inżynierska     • geotechnika     • pobór próbek     • piezometry          • złoża •      test perkolacyjny

 

• kopaliny     • raporty środowiskowe     • operaty wodnoprawne     • wiercenia     • grunt     • wody podziemne

 

Geo-Spec Mariusz Procner

43-460 Wisła, ul. Spacerowa 15

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342