Zajmujemy się sporządzaniem opracowań  z zakresu ochrony środowiska:

 

 

  • Operaty wodnoprawne 

 

  • Raporty o oddziaływaniu na środowisko

 

 

Wykonujemy prace takie jak:

 

 

  • montaż piezometrów (urządzeń monitorujących stan wód podziemnych)

 

 

 

 

• badania gruntu     • geologia     • ochrona środowiska      • opinia geotechniczna      • dokumentacja

 

• geologia inżynierska     • geotechnika     • pobór próbek     • piezometry          • złoża •      test perkolacyjny

 

• kopaliny     • raporty środowiskowe     • operaty wodnoprawne     • wiercenia     • grunt     • wody podziemne

 

Geo-Spec Mariusz Procner

43-460 Wisła, ul. Spacerowa 15

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342