Posiadany przez nas sprzęt wiertniczy pozwala na dokumentowanie złóż piasków, żwirów czy glin do głębokości

25 m p.p.t. Posiadamy uprawnienia geologiczne II kategorii a także doświadczenie w tego typu pracach.

 

Możemy wykonać prace kompleksowo - uzyskanie koncesji, rozpoznania złoża, raporty środowiskowe.

 

Zapraszamy do współpracy

 

 

 

• badania gruntu     • geologia     • ochrona środowiska      • opinia geotechniczna      • dokumentacja

 

• geologia inżynierska     • geotechnika     • pobór próbek     • piezometry          • złoża •      test perkolacyjny

 

• kopaliny     • raporty środowiskowe     • operaty wodnoprawne     • wiercenia     • grunt     • wody podziemne

 

Geo-Spec Mariusz Procner

43-460 Wisła, ul. Spacerowa 15

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342