Dzięki posiadanemu sprzętowi - wiertnicy hydraulicznej o dużej mocy, zabudowanej na samochodzie typu pickup, jesteśmy w stanie wykonań fundamentowania za pomocą geośrub. Wykorzystanie geośrub ma miejsce głównie przy wykonywaniu stelaży pod naziemne instalacje fotowoltaiczne, a także  posadowienia lekkich konstrukcji drewnianych - domki, altany, garaże, tarasy i wiele innych. Ogromną zaletą stosowania geośrub jest brak konieczności wykonywania uciążliwych wykopów, robót szalunkowych, zbrojeniowych oraz betonowania, co wpływa na oszczędność czasu i pieniędzy. Ponadto obiekt posadowiony na geośrubach nie jest na stałe związany z gruntem - można go w każdej chwili przenieść lub rozebrać, a geośruby wykręcić.  Proces wkręcania geośruby możesz zobaczyć tu: https://youtu.be/ZSJv8lTf1go

 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• badania gruntu     • geologia     • ochrona środowiska      • opinia geotechniczna      • dokumentacja

 

• geologia inżynierska     • geotechnika     • pobór próbek     • piezometry          • złoża •      test perkolacyjny

 

• kopaliny     • raporty środowiskowe     • operaty wodnoprawne     • wiercenia     • grunt     • wody podziemne

 

Geo-Spec Mariusz Procner

43-460 Wisła, ul. Spacerowa 15

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342