Zakres badań  zależy od kategorii geotechnicznej obiektu oraz warunków gruntowych.

W zależności od rodzaju inwestycji oraz tego w jakich warunkach geologicznych ma zostać ona posadowiona, formą opracowania wyników badań będzie:

 

 • opinia geotechniczna
 • opinia geotechniczna + dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny
 • opinia geotechniczna + dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny + dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

 

 

W przypadku domów jednorodzinnych zazwyczaj wykonuje się 3 otwory wiertnicze o głębokości 4-6m. Przy napotkaniu niekorzystnych warunkach gruntowych głębokość ta może jednak wzrosnąć.

 

W przypadku budynków wielokondygnacyjnych głębokość odwiertów zwiększa się tak, aby podłoże gruntowe zostało rozpoznane do głębokości oddziaływania obiektu na grunt. Głębokość odwiertów powinna wówczas zostać uzgodniona z projektantem. Zasadą jest że otwór wiertniczy powinien zostać zakończony w gruncie nośnym, tj. takim który jest w stanie przenieść odpowiednie obciążenia.

 

Otwory wiertnicze usytuowane są w taki sposób, aby możliwe było wykreślenie przekrojów geologicznych. Powinny znajdować się one stosunkowo blisko obrysu przyszłych fundamentów. Przed przystąpieniem do wykonania badania gruntu należy przygotować mapę zasadniczą działki.

W praktyce w większości przypadków budowy domu na płaskiej działce, wystarczy opracowanie opinii geotechnicznej. Czas sporządzenia takiego opracowania wynosi około tygodnia.

 

Jeśli jednak twoja działka jest mocno nastromiona, może okazać się że teren jest zagrożony osuwaniem. Wtedy konieczne jest sporządzenie kompletu opracowań, tj. opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz projektem geotechnicznym oraz dokumentacji geologiczno inżynierskiej. Zakres badań jest wówczas szerszy. Termin wykonania niestety wydłuża się, gdyż konieczne jest uzyskanie dodatkowych decyzji administracyjnych zgodnie z Prawem Geologicznym i Górniczym i może wynosić do 6 miesięcy.

 

Chcesz dowiedzieć się jak wyglądać będzie procedura badania gruntu w Twoim przypadku ? Prosimy o kontakt:

 

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342

 

Chcesz wybudować dom? Badania gruntu mogą przynieść wymierne korzyści

 

Dzięki badaniom gruntu:

 

 • projektant dostosuje sposób posadowienia budynku do lokalnych warunków geologicznych co może obniżyć koszty wykonania fundamentów

 

 • projektant zaprojektuje odpowiedni sposób odwodnienia

 

 • uchronisz się przed ryzykiem nierównomiernego osiadania budynku co doprowadziłoby do pękania ścian

 

 • uchronisz się przed zalewaniem piwnicy

 

 • łatwiej oszacujesz koszty podpiwniczenia budynku

 

 • unikniesz ryzyka zniszczenia budynku spowodowanego osuwiskiem

 

 • spełnisz wymogi prawne i będziesz miał pewność że Twój projekt budowlany nie zostanie cofnięty z powodu braku badań

 

 • będziesz spał spokojnie

 

 

 

 

• badania gruntu     • geologia     • ochrona środowiska      • opinia geotechniczna      • dokumentacja

 

• geologia inżynierska     • geotechnika     • pobór próbek     • piezometry          • złoża •      test perkolacyjny

 

• kopaliny     • raporty środowiskowe     • operaty wodnoprawne     • wiercenia     • grunt     • wody podziemne

 

Geo-Spec Mariusz Procner

43-460 Wisła, ul. Spacerowa 15

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342