Cennik naszych standardowych usług:

 

 

  • opinia geotechniczna - od 600zł brutto

 

sporządzenie opinii geotechnicznej na podstawie wierceń, sondowań dynamicznych, badania gruntów. 

 

  • projekt robót geologicznych + dokumentacja geologiczno-inżynierska - od 3000zł brutto

 

sporządzenie projektu robót geologicznych; wykonanie wierceń, sondowań oraz innych specjalistycznych badań, a także kartowania geologicznego, badania laboratoryjnego gruntów; sporządzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

 

  • test perkolacyjny (na potrzeby przydomowej oczyszczalni ścieków) - od 300zł brutto

 

określenie przepuszczalności  gruntów.

 

  • analiza stateczności skarpy/zbocza - od 800zł brutto

 

  • metr bieżacy wiercenia geotechnicznego - od 35zł/mb brutto

 

  • sondowanie DPL - od 100zł/punkt brutto

 

  • inne usługi - wyceniane indywidualnie, prosimy o kontakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

• badania gruntu     • geologia     • ochrona środowiska      • opinia geotechniczna      • dokumentacja

 

• geologia inżynierska     • geotechnika     • pobór próbek     • piezometry          • złoża •      test perkolacyjny

 

• kopaliny     • raporty środowiskowe     • operaty wodnoprawne     • wiercenia     • grunt     • wody podziemne

 

Geo-Spec Mariusz Procner

43-460 Wisła, ul. Spacerowa 15

biuro@geo-spec.pl

tel. 531 038 342